Voi ei…

Et tunnista omia etkä toisen rajoja ja oikeuksia.

Jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin, yksityisyyteen, koskemattomuuteen ja omiin päätöksiin elämässään. Riitely ja erimielisyydet kuuluvat ihmissuhteisiin, mutta toista ei saa alistaa tai kontrolloida, eikä milloinkaan satuttaa fyysisesti tai henkilökohtaisia ominaisuuksia arvostelemalla.

Väkivaltaisuus ei riipu iästä, sukupuolesta tai fyysisestä voimasta. Jos väkivaltaan ei puututa, se raaistuu. Mikään ei oikeuta väkivaltaan, vaan se on aina tekijän vastuulla. Väkivallan salaaminen ei lopeta sitä ja apua on saatavilla.

<< Ajankohtaista pääsivulle