Viestintärauhanrikkominen

Viestintärauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa.  Säännös laajentaa häirintäviestinnän rangaistavuutta muihinkin viestintävälineisiin, eikä rangaistavuus ole enää sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Viestintärauhan rikkominen on asianomistajarikos.

<< Ajankohtaista pääsivulle