Uutiskirje 1/2015

Nuoret rikoksen uhreina – Tampereen seminaarin 4.3. ilmoittautuminen on nyt auki

Jokainen lasten ja nuorten parissa työskentelevä aikuinen kohtaa työssään väkivaltaa kokeneita. Tiedätkö sinä miten toimit, ohjeistat tai minne ohjaat nuoren hänen kertoessaan kokemastaan väkivallasta?
RIKUn valtakunnalliset seminaarit on tarkoitettu kaikille 12─28-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa toimiville aikuisille ja ammattilaisille. Seminaarien tavoitteena on laajentaa ammattilaisten tietoa rikosuhriasioista ja tarjota käytännön työkaluja nuorten rikosuhrien auttamiseen.

Seminaari syventää ammattilaisten tietoa nuorten kohtaamien rikosten erityispiirteistä, eri rikosten yleisyydestä ja selkeyttää lain pykäliä, käsitteitä ja rikosprosessia yleensä. Seminaari nostaa esiin nuorten ääntä ja välittää heidän kokemuksiaan, ajatuksiaan ja näkökulmia rikosuhriasioihin. Seminaari tarjoaa paremmat lähtökohdat tunnistaa, kohdata ja tukea nuoria rikoksen uhreja.

Vuonna 2015 ”Nuoret rikoksen uhreina”-seminaarikiertue jatkaa matkaansa syksyllä Turkuun 30.9. ja Helsinkiin 7.10.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen ajankohtaista osiossa.
Seminaari on maksuton.
Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä.
Toimi nopeasti ja varmista paikkasi.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 23.2.

EU:n perusoikeusviraston tutkimus:
Toimivat rikosuhripalvelut tehokkain tapa turvata uhrien oikeudet
EU:n perusoikeusvirasto FRA julkisti 9.1.2015 laajan tutkimuksen rikoksen uhrien asemasta ja tukipalveluista 28 jäsenvaltiossa. Tutkimuksessa painotetaan tuki- ja neuvontapalveluiden merkitystä uhrien oikeuksien toteutumisen kannalta.
Rikosuhripäivystys (RIKU) pitää tutkimusta tärkeänä, koska se tuo esille mitä työ uhrien kanssa merkitsee käytännössä. ”Moni joutuu rikoksen uhriksi täysin yllättäen. Hänellä ei yleensä ole tietoa siitä, mitä kaikkea edessä on, mitkä ovat uhrin oikeudet ja miten toimia, jotta ne toteutuvat. Uhrit saavat rikosuhripalveluista sekä käytännön tietoa ja opastusta rikosprosessista että henkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen”, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
FRA:n määrittelyssä uhripalvelut tarkoittavat apua ennen oikeusprosessia, sen aikana ja jälkeen. Ne ovat henkistä ja psyykkistä tukea, neuvontaa liittyen oikeudellisiin, taloudellisiin ja käytännöllisiin asioihin sekä uudelleen uhriutumisen estämistä. On tärkeää, että poliisi ja muut uhreja kohtaavat tahot, mukaan lukien terveydenhuolto, ohjaavat uhrit tukipalveluihin.
Tästä RIKUn sivuille, josta löydät koko tiedotteen sekä linkin tutkimukseen.

Rikosuhrimaksu tuomassa helpotusta rikosuhripalveluiden rahoitukseen

Viime uutiskirjeessä kerroimme kuinka tärkeää rikosuhrimaksun voimaan tuleminen on rikoksen uhrien kannalta. Lakiesitys on edennyt ja on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä.
Lain tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhreille suunnattujen tukipalveluiden valtionrahoitusta rikosuhrimaksun tuottoa vastaavalla määrällä ottamalla käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä uusi maksu, rikosuhrimaksu. Sen suorittaisivat täysi-ikäiset rikoksen tehneet henkilöt, jotka tuomitaan rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Rikosuhrimaksun suorittamiseen velvollinen olisi myös oikeushenkilö, joka tuomitaan yhteisösakkoon.

Rikosuhrimaksun suuruus olisi 40 euroa, jos rangaistuksen säädetty enimmäispituus olisi 6 kuukautta. Niistä rikoksista, joista säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta, maksu olisi 80 euroa. Oikeushenkilölle määrättävä rikosuhrimaksu olisi 800 euroa.

Rikosuhrimaksu perittäisiin vuosittain arviolta 150 000 henkilöltä. Sen arvioidaan tuovat rahoitusta uhrien tukipalveluille noin 4,5 miljoonaa euroa.

<< Ajankohtaista pääsivulle