Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16-vuotta nuoremman lapsen kanssa tai kyseessä on alle 18-vuotias lapsi ja tekijä on vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi.

<< Ajankohtaista pääsivulle