Lähestymiskielto

Mitä voit tehdä, jos joku uhkaa sinua toistuvasti, eivätkä pyynnöt tai vaatimukset sen lopettamiseksi tehoa. Tilannetta kannattaa pohtia omien vanhempien / huoltajien kanssa ja neuvoa voi kysyä myös poliisilta. Eräs lain sallima mahdollisuus on lähestymiskiellon hakeminen. Se tarkoittaa sitä, että voit hakea sinua uhkaavalle henkilölle määräajaksi kiellon lähestyä sinua tai muutoin ottaa sinuun yhteyttä. Tällöin sinäkään et saa olla häneen yhteydessä lähestymiskieltomääräyksen voimassaoloaikana.

Lähestymiskieltoa voi hakea, jos pelkää turvallisuutensa puolesta. Alle 18-vuotias tarvitsee vanhempien tai huoltajien luvan lähestymiskiellon hakemiseen. Kieltoa haetaan käräjäoikeudelta. Lähestymiskielto on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Kiireellisessä tapauksessa poliisi voi määrätä heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon. Lähestymiskiellon rikkomisesta kannattaa ilmoittaa poliisille heti. Lähestymiskiellon rikkominen antaa poliisille valtuudet toimia esimerkiksi poistamalla lähestymiskieltoon määrätyn paikalta. Lähestymiskiellon rikkomisesta voi seurata sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Perhonen

Lähestymiskieltoa voi hakea suullisesti tai kirjallisesti. Sitä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella.

Jos olet joutunut väkivallan uhriksi, käy näyttämässä vammasi lääkärillä mahdollisimman pian. Lääkärin lausunto vammoista on hyvä todiste lähestymiskieltoa haettaessa. Lisäksi todisteena voi olla omat kirjaukset, kirjalliset viestit, tekstiviestit, puhelut ja todistajien; kuten esim. naapurin tai työkaverin kertomukset. Jos olet kertonut asiasta esim. poliisille tai sosiaalityöntekijälle tai ollut asiakkaana turvakodissa ja/tai Rikosuhripäivystyksessä, heiltä voi löytyä kirjallisia todisteita kertomastasi.

Jos tarve lähestymiskieltoon loppuu, ennen kuin lähestymiskieltomääräys on virallisesti päättynyt, kiellon kumoamista täytyy pyytää käräjäoikeudelta. Osapuolet eivät voi keskenään sopia lähestymiskieltoa päättyneeksi.