Rikosilmoitus ja -prosessi

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikosilmoitus tehdään, jos kokee joutuneensa rikoksen uhriksi eikä sen tekemisessä tarvitse miettiä, onko riittävästi näyttöä rikoksesta. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi uhri, rikoksen todistaja tai poliisi. Sen voi tehdä mille tahansa poliisilaitokselle. Nettisivujen kautta rikosilmoitus tehdään vähäisissä rikoksissa, jotka eivät vaadi poliisilta välittömiä toimenpiteitä. Vähäinen rikos on esimerkiksi polkupyörävarkaus. Rikosilmoituksen teon jälkeen poliisi pystyy käynnistämään esitutkinnan asian selvittämiseksi.

Ilmoituksen saatuaan poliisi tutkii asiaa ja päättää onko edellytyksiä jatkotoimiin.  Poliisin velvollisuus on tehdä rikosilmoitus virallisen syytteen alaisissa rikoksissa saadessaan asian tietoonsa. Virallisen syytteen alainen rikos tarkoittaa sitä, että poliisi tutkii ja syyttäjä voi syyttää rikoksesta epäiltyä uhrin tahdosta riippumatta. Suurin osa rikoksista on virallisen syytteen alaisia rikoksia.

Rikosilmoitus on hyvä tehdä mahdollisimman pian rikoksen tapahduttua.  Näin poliisi pääsee mahdollisimman nopeasti tutkimaan rikosta. Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Alle 15-vuotias ei joudu vastaamaan teosta oikeudessa, mutta hänen pitää korvata aiheuttamansa vahinko.Suurin osa rikoksista vanhenee, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen rikokseen epäiltyä ei voi enää syyttää rikoksesta. Rikosten vanhentumisaika vaihtelee kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi perusmuotoinen pahoinpitely vanhenee viidessä vuodessa.

Jos olet joutunut väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi, mene mahdollisimman pian lääkäriin. Vammojen hoidon lisäksi on tärkeää, että lääkäri toteaa pienetkin vammat ja mustelmat. Psyykkinen vointi voi olla hyvä heti rikoksen tapahduttua. Psyykkinen vointi voi heikentyä myöhemmin, silloin on myös hyvä käydä lääkärissä. Lääkärintodistusta tulet mahdollisesti tarvitsemaan mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Poliisi pyytää lääkärintodistuksen luvallasi myöhemmin.

Henkilön tehdessä rikosilmoitusta, poliisi kysyy erilaisia tietoja. Vaikka kaikkiin kysymyksiin ei olisi vastausta, se ei estä rikosilmoituksen tekemistä. Monet kysymyksistä saa vastauksensa poliisin esitutkinnan aikana.

Poliisilaitokselle, sovitteluun ja oikeudenkäyntiin voit halutessasi pyytää tukihenkilön mukaan. Tukihenkilö voi olla joku läheinen aikuinen tai Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö. Rikosuhripäivystys auttaa rikosprosessin aikana käytännön järjestelyissä.

Rikosprosessikaavio