Mikä on lastensuojeluilmoitus?

Mitä on lastensuojelu?

Lastensuojelun tarkoituksena on auttaa ja tukea alle 18-vuotiaita vaikeissa elämäntilanteissa. Lastensuojelun tehtävä on tukea myös koko perhettä ja lähipiiriä.
Lastensuojeluviranomaiset ovat kunnan tai kaupungin sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat ja tekevät päätöksiä lastensuojelulain nojalla.

Mikä on lastensuojeluilmoitus?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa aikuinen, jolla on huoli nuoresta tai hänen perheestään. Sen voi tehdä myös nuori, joka on huolissaan toisesta nuoresta tai hänen perheensä tilanteesta. Nuori voi myös pyytää jotain aikuista tekemään ilmoituksen puolestaan. Lastensuojeluilmoitus tehdään soittamalla nuoren asuinalueen sosiaalitoimistoon tai iltaisin ja viikonloppuisin sekä kiireellisessä tapauksessa sosiaalipäivystykseen. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei tarkoita samaa kuin nuoren huostaanotto.

Nuorten parissa työskentelevät aikuiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Sen lisäksi heidän täytyy tehdä myös rikosilmoitus, jos he epäilevät lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyä.

Mitä seuraa lastensuojeluilmoituksesta?

lastensuojelukaavio

Lastensuojeuprosessi (MLL Lapsemme-lehti 4/2012)

Ilmoituksen jälkeen lastensuojeluviranomaiset selvittävät, edellyttääkö nuoren tilanne lastensuojelullisia toimia tai mahdollista kiireellistä apua. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen mahdollisesta lastensuojeluselvityksestä.

Kun lastensuojeluselvitykseen ilmenee tarvetta, se kuuluu tehdä yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Perhettä, nuorta ja huoltajia tavataan henkilökohtaisesti. Nuorelle annetaan mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ja toiveensa asiassa. Yhteisissä tapaamisissa pohditaan mahdollisia perheen muutostarpeita sekä sovitaan tarvittaessa jatkotyöskentelystä. Jos selvityksessä ei ilmene tarvetta lastensuojelullisille toimenpiteille, päättyvät lastensuojelun toimet siihen.

Vain ääritapauksessa tilanne voi olla niin ongelmallinen, että nuoren hyvinvointi turvataan kiireellisellä huostaanotolla ja sijoituksella. Tämänkaltaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi kodin olosuhteet tai nuoren hoitoon tai huolenpitoon liittyvät vakavat laiminlyönnit, esimerkiksi pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Joskus myös nuoren oma ongelmakäyttäytyminen kuten esimerkiksi rikollinen toiminta, itsetuhoinen tai hyvin aggressiivinen käyttäytyminen tai päihteiden käyttö voivat aiheuttaa kiireellisen sijoituksen.

Lastensuojeluasiakkaan oikeuksia

Lastensuojelun asiakkaalla on oikeus saada tietoa itseään koskevista lastensuojelun toimenpiteistä. Yli 12-vuotiaalla on myös puhevalta itseään koskevissa asioissa. Puhevalta oikeuttaa kertomaan mielipiteen ja toivomuksen itseään koskevista päätöksistä. Nuorella on oikeus tietää mitä ollaan päättämässä ja miksi ja päätöksistä voi valittaa. Päätökset tulevat kirjallisina ja niissä on mukana yleensä valitusohjeet. Alle 12-vuotiaallakin on oikeus sanoa oma mielipiteensä ja toivomukset itseään koskeviin asioihin ja päätöksiin.