Verkkokyselyn tuloksia aiheesta seurusteluväkivalta

Facebook, IRC-Galleria,www.riku.fi/nuoret (N=136)

Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeen verkkokyselyssä nuorilta kysyttiin henkisistä, fyysisistä tai seksuaalisista väkivaltakokemuksista seurustelusuhteissa. Nuorilta kysyttiin minkälaista ja kuinka yleistä väkivalta oli/oli ollut sekä liittyikö väkivaltatilanteisiin päihteiden käyttöä. Lopuksi tiedusteltiin väkivallan tekijän ikää suhteessa nuoreen.

Kyselyyn vastasi yhteensä 136 nuorta, joista noin 80 prosenttia oli tyttöjä. Yli puolet vastaajista kuului ikäryhmään 15-22-vuotiaat.

Nuorista yli puolet vastasi kokeneensa henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa joko entisissä tai nykyisissä seurustelusuhteissaan. Vastausten mukaan väkivallan tekijä oli iältään useimmiten samanikäinen tai lähes samanikäinen kuin uhri itse. Päihteet liittyivät seurustelusuhteen väkivaltatilanteisiin noin puolessa tapauksista.

Yleisimmät henkisen väkivallan muodot olivat uhkaileminen, kiristäminen ja jatkuva haukkuminen. Fyysisen väkivallan muodoista yleisimpiä olivat töniminen, ravistelu ja läpsiminen. Raakaa väkivaltaa, kuten esineellä lyömistä tai potkimista oli kokenut kahdeksantoista nuorta.

Seksuaalisesta väkivallasta kysyttäessä suurin osa nuorista vastasi, ettei ollut kokenut painostamista tai pakottamista seksuaalisiin tekoihin. Seurustelusuhteen aikainen seksuaalinen väkivalta ilmeni yleisimmin yhdyntään, suuseksiin tai suutelemiseen painostamisena tai pakottamisena. Fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kokeneista nuorista yli puolet vastasi kokeneensa sitä ainoastaan kerran tai harvoin (65 %). Henkinen väkivalta oli kyselyn mukaan huomattavasti yleisempää.

Tarkasteltaessa vastauksien lukumäärää niin voidaan todeta, että jos seurustelusuhteessa ilmenee väkivaltaa, niin sitä ilmenee useimmiten kaikissa sen muodoissa.

Nuoret kertovat seurusteluväkivallasta joko omalle ystävälle tai vaihtoehtoisesti siitä vaietaan kokonaan. Tämän vuoksi on tärkeää jakaa tietoa ja toimintaohjeita siitä, miten väkivaltaa kokenutta ystävää voi auttaa.

RIKUn nuorten nettisivuilta löytyy oma osio nuorille ”Miten auttaa ystävää” ja ”Mistä apua ystävälle”.

Tarkempi analyysi kyselyn tuloksista RIKUn  viikolla 33

<< Ajankohtaista pääsivulle