Seksuaalinen häirintä netissä

IRC-Galleria, verkkokyselyn tuloksia (N=452)

Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeen verkkokyselyssä ”Seksuaalinen häirintä netissä” nuorilta kysyttiin muun muassa ”Oletko kokenut seksuaalista häirintää?”, ”Kenen taholta häirintä netissä tapahtuu” ja ”Minkälaista seksuaalinen häirintä on?” Kyselyyn vastasi 452 henkilöä.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (n. 70 %) kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää netissä. Häirintä tapahtui pääosin (n. 70 %) tuntemattomien taholta. Vastanneista valtaosa kertoi seksuaalisen häirinnän olevan seksuaalisväritteistä ehdottelua tai kommentointia, pyyntöjä esiintymiseen web-kameran kautta ja/tai seksuaalissävytteisten kuvien pyytämistä. Vajaa puolet vastanneista henkilöistä kuvaili häirinnän olevan seksuaalisväritteisten juttujen kertomista yhteydenottajan taholta. Lähes 30 prosentille vastaajista oli tarjottu jotain esimerkiksi leffalippuja, rahaa, vaatteita, päihteitä vastineeksi seksuaalissävytteisten kuvienlähettämisestä.

Yli puolet vastaajista oli jättänyt kertomatta aikuiselle kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalista häirintää ei tarvitse sietää netissäkään!

Sano EI, sammuta tietokone ja kerro asiasta luotettavalle aikuiselle.

Nina Vaaranen-Valkonen & Päivi Viro, projektisuunnittelijat

<< Ajankohtaista pääsivulle