Rikosuhripäivystyksen maksuttomat materiaalipaketit nuorten parissa työskenteleville

Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon – materiaalipaketit ovat julkaistuna verkossa. Materiaalipaketteja voi tilata www.riku.fi/materiaalipaketit nettisivuilta maksuttomasti. Tilaamisen yhteydessä kysytään tilaajan yhteystiedot siksi, että keräämme myöhemmin palautetta ammattilaisilta. Tietoja ei käytetä muuhun. Nämä materiaalipaketit helpottavat vaikeiden asioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja ne sisältävät myös muuta sähköistä materiaalia: PowerPoint, keskustelumateriaali ja tietokilpailu. Ne ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia työvälineitä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

 

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon:

 

Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset?

 

Materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. Näiden materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Materiaalipaketteja voidaan käyttää esimerkiksi koulussa: terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi myös rippileirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

 

kuva

<< Ajankohtaista pääsivulle