Rikoskokemuksesta selviytyminen

Rikoksen uhriksi joutuminen on yleensä yllätys, eikä sen seurauksiin voi varautua etukäteen. Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Joillekin rikoskokemus aiheuttaa pientä harmia, toisille se voi olla hyvinkin järkyttävä ja traumaattinen kokemus. Rikoskokemus voi tuntua epätodelliselta ja se voi horjuttaa uhrin turvallisuuden tunnetta.

On monta tapaa selvitä uhrikokemuksesta, sillä jokainen rikoksen uhriksi joutunut käsittelee asiat omalla tavallaan. Jotkut selviytyvät kokemuksesta omin voimin ja toiset tarvitsevat sosiaalisen verkoston tukea. Osa tarvitsee lisäksi ulkopuolista apua, esimerkiksi kriisiapua, terapiaa ja vertaistukiryhmiä. Rikosuhripäivystys auttaa uhria ja hänen läheisiään sekä todistajia. Rikosuhripäivystyksen tuki ja tieto auttaa uhria selviytymään rikoskokemuksesta. Selviytymisen keinot ovat yksilöllisiä ja on tärkeä muistaa, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja ne ovat osa selviytymisprosessia. Selviytymistä tukee kokemus siitä, että rikoksen uhriksi joutuneen kertomusta uskotaan eikä sen paikkansa pitävyyttä kyseenalaisteta.

Puhuminen voi auttaa purkamaan tunteita. Rikoskokemuksen jälkeen kaikenlainen reagoiminen kuuluu asiaan ja jokainen ihminen reagoi tapahtuneeseen yksilöllisesti. Omien tunteiden ja ajatusten jakaminen läheisille voi auttaa työstämään ikäviä kokemuksia. Pelottavat ja omituisetkin tuntemukset on hyvä sanoa ääneen. Ikävä tapahtuma voi vaikuttaa myös läheisiin, joten avoin keskustelu voi olla hyväksi kaikille. Tarvittaessa läheistenkin on hyvä hakea ammattiapua.

Arkisten asioiden tekeminen voi auttaa viemään ajatuksia pois ahdistavista kokemuksista. Arkirutiineihin palaaminen mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen voi tukea toipumista. Jos arjesta ei selviä omatoimisesti, on hyvä ottaa konkreettinen apu vastaan. Yksinkertaiset asiat, kuten uni ja ruoka, ovat merkittäviä selviytymisen kannalta. Mikäli tapahtumat vaikeuttavat keskittymistä työntekoon tai opiskeluun, on hyvä kertoa tapahtuneesta tilanteen mukaan esimiehelle tai opettajalle.

Joillekin itsensä ilmaiseminen tekemällä on luontevampaa kuin puhuminen. Tunteiden ilmaisussa voi olla avuksi esimerkiksi liikkuminen ja erilaiset luovat harrastukset. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan ja tapahtumat saattavat pyöriä mielessä. Tunteet voivat vaihdella esimerkiksi syyllisyydestä suruun ja helpotukseen. Tunteet voivat olla ristiriitaisia ja päätös rikosilmoituksen tekemisestä voi olla vaikea. Rikosilmoituksen teko on tärkeää ja se voi auttaa rikoksen uhrin toipumista kokemuksesta. Tärkeää on, että asian kanssa ei jää yksin. On hyvä hakeutua avun piiriin tai ottaa tarjottua apua vastaan. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin.

Jos sinulla herää kysymyksiä aiheeseen liittyen tai haluat keskustella kokemuksistasi, niin voit tulla juttelemaan RIKUchattiin. Chat on avoinna arkisin 9-15 ja lisäksi maanantai-iltaisin 17–19.

Kirjoittanut: Veera

Sosionomi-diakoniopiskelija

Rikosuhripäivystys

<< Ajankohtaista pääsivulle