Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin. Oikeat vastaukset on hyvä käydä yhdessä koko ryhmän kanssa läpi.

Lataa tulostettava PDF versio »

kuva9
1) Jos joutuu väkivallan kohteeksi koulumatkalla, kannattaako siitä kertoa koulussa?
2) Voiko parhaan ystävän kuvan julkaista netissä?
3) Voiko netissä tapahtua rikoksia?
4) Miksi on hyvä puuttua mahdollisimman nopeasti väkivaltatilanteisiin?
5) Voiko kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön?
6) Kannattaako kertoa koulun terveydenhoitajalle, jos rikos ei ole tapahtunut koulussa?
7) Tarvitseeko tietää rikosnimikettä, kun tekee rikosilmoituksen?
8) Onko rikokseen yllyttäminen rikos?
9) Kuka on vahingonkorvausvelvollinen rikosasiassa?
10) Kannattaako vanhemmille kertoa netissä tapahtuneesta rikoksesta?
11) Milloin koulussa tapahtuva väkivalta voi olla rikos?
12) Mitä kaveri voi tehdä, jos ystävä on joutunut rikoksen uhriksi?
13) Mitä olisi hyvä ottaa mukaan, kun menee tekemään rikosilmoituksen?
14) Voiko rikosilmoituksen tehdä alle 15-vuotiaasta tekijästä?
15) Mitä lyhenne RIKU tarkoittaa?
16) Mitä tapahtuu yleensä rikosilmoituksen tekemisen jälkeen?
17) Tulevatko huoltajat aina mukaan alaikäisen kuulusteluun?
18) Mistä nettiosoitteesta löydät Suomen lain?
19) Mitä tarkoittaa rikosasian sovittelu?
20) Tarvitaanko rikosasian sovitteluun paikalle omaa juristia?

<< Ajankohtaista pääsivulle