Rikostietokilpailu

1) Mikä on rikos?
2) Mitä lakia Suomessa noudatetaan?
3) Kuka voi joutua rikoksen uhriksi?
4) Kenelle rikoksen uhriksi joutumisesta kannattaisi kertoa?
5) Tuleeko rikoksen uhrille rikosrekisterimerkintä?
6) Mitä tarkoittaa hätävarjelu?
7) Miten rikosilmoitus tehdään?
8) Kuka voi tehdä rikosilmoituksen?
9) Mistä saat tukea rikosilmoituksen tekemiseen?
10) Mikä on rikosprosessi?
11) Mitä tarkoittaa oikeusavustaja?
12) Mikä on esitutkintapöytäkirja?
13) Mitä tarkoittaa haaste rikosprosessissa?
14) Mitä tarkoittaa kirjallinen menettely pääkäsittelyssä?
15) Voiko kaveri tulla mukaan poliisin kuulusteluun?
16) Mikä on kuulustelupöytäkirja?
17) Mitä tarkoittaa lähestymiskielto?
18) Mikä on turvakielto?
19) Mitä syyttäjä tekee?
20) Mistä tunnistaa rikoksen tekijän?
21) Mitä tarkoittaa jos rikoksen tekijä on syyntakeinen?
22) Mikä on syyteharkinta?
23) Mitä tarkoittaa syyttämättäjättämispäätös?
24) Kuka on tutkija rikosprosessissa?
25) Mitä tarkoittaa, jos oikeudenkäynti pidetään suljetuin ovin?
26) Kuka auttaa uhria oikeudenkäynnissä?
27) Mikä on Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö rikosprosessissa?
28) Mistä saa koulutetun ja maksuttoman tukihenkilön rikosprosessiin?
29) Mitä tarkoittaa rikosasian sovittelu?
30) Mitä tarkoittaa vahingonkorvaus rikosasiassa?
31) Voiko uhri saada vahingonkorvauksia, jos tekijä jää tuntemattomaksi?
32) Mikä on Valtiokonttori?
33) Voiko sosiaalisessa mediassa tapahtua rikoksia?
34) Voiko koulussa tapahtua rikoksia?
35) Saako jakaa pilkkaavan kuvan jostakin henkilöstä luokan WhatsApp ryhmässä?
36) Voiko kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön?
37) Voiko rikosilmoituksen tehdä alle 15-vuotiaasta tekijästä?
38) Onko tupakan ja alkoholin välittäminen alaikäiselle rikos?
39) Kenelle olisi hyvä kertoa, jos havaitsee koulussa rikoksen?
40) Voiko alle 15-vuotias uhri saada apua ja tukea Rikosuhripäivystyksestä?

<< Ajankohtaista pääsivulle