Päihteet, nuoret ja rikokset

IRC-Galleria, verkkokyselyn tuloksia (N=652)

Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeen verkkokyselyssä ”Nuoret, päihteet ja rikokset” nuorilta kysyttiin muun muassa ”Mitä mieltä olet lisääkö päihteiden käyttö riskiä joutua rikoksen uhriksi?” ”Oletko koskaan ollut tilanteessa, missä esimerkiksi kaveri on joutunut väkivallan kohteeksi?” ”Jos joutuisit rikoksen uhriksi päihtyneenä niin vaikuttaisiko se sinun tapaasi kertoa asiasta tai hakea apua?” Kyselyyn vastasi 652 henkilöä, joista suurin osa (n. 30 %) oli 16–19-vuotiaita. Tyttöjä vastaajista oli noin 60 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (n. 70 %) tunsi lähipiirissään jonkun, joka on joutunut rikoksen uhriksi. Vastanneista yli puolet (n. 65 %) tiesivät mistä hakisivat apua, jos itse joutuisivat rikoksen uhriksi. Hieman alle puolet (n. 45 %) vastanneista kertoivat osaavansa ohjata ystävänsä avun piiriin.

Kysyttäessä päihteiden osuutta rikoksiin, suurin osa, lähes 90 prosenttia, vastasi, että päihteet lisäävät riskiä joutua rikoksen uhriksi. Osa vastaajista (31 %) oli myös sitä mieltä, että päihtyneenä rikoksen kohteeksi joutuminen vaikuttaisi tapaan kertoa asiasta ja hakea apua.

Päihtymys altistaa väkivaltarikoksille. Päihtyneenä oma toimintakyky laskee ja tekojen seurausten arviointi heikkenee. Alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena otetaan enemmän riskejä kuin selvin päin. Suurimmassa osassa väkivaltarikoksia uhri tai tekijä on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Tämän vuoksi uhri voi hävetä omaa toimintaansa, kokea syyllisyyttä ja jättää kertomatta tapahtuneesta. Suomen lain mukaan vastuu rikoksesta on aina tekijällä. Uhrin päihtymys ei vähennä rikoksen tekijän vastuuta teosta.

Nina Vaaranen-Valkonen & Päivi Viro, projektisuunnittelijat

<< Ajankohtaista pääsivulle