Pahoinpitely

Pahoinpitely on niin sanotusti perusmuotoinen, jos tekijä aiheuttaa uhrille tahallaan ruumiillista väkivaltaa, vahingoittaa hänen terveyttään, aiheuttaa kipua tai saattaa hänet tiedottomaan tai sitä vastaavaan tilaan. Lievästä pahoinpitelystä on kyse, jos sen seurauksena tulleet vammat ovat vähäisiä.Pahoinpitely määritellään törkeäksi, jos teko aiheuttaa vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan. Se on sitä myös silloin, kun rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai siinä käytetään ampuma- tai teräasetta. Jo pahoinpitelyn yritys on rangaistava teko.

<< Ajankohtaista pääsivulle