Rikoksen todistajana

Oletko ollut todistamassa rikosta

Rikoksen todistamisesta voi pahimmassa tapauksessa seurata lähes samankaltaisia tuntemuksia ja ajatuksia kuin rikoksen kohteeksi joutuneelle. Kokemuksesta on hyvä puhua jollekin luotettavalle aikuiselle, jotta saa tarvitsemansa tukea kokemuksen käsittelyyn ja käytännön neuvoja, miten toimia.

Todistaja

Todistajan lausunnolla voi olla tapahtuneen selvittämisen ja ratkaisemisen kannalta suuri merkitys. Todistajan asema rikosprosessissa on erilainen kuin uhrin. Todistaja on rikosprosessissa tärkeä henkilö, joka ulkopuolisena kertoo tietojaan rikostapahtuman selvittämiseksi. Todistajan tulee ilmoittautua poliisille, ellei poliisi ole jo rikospaikalla saanut todistajan yhteystietoja. Todistajan on mahdollista pyydettäessä saada Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö mukaan poliisilaitokselle ja oikeudenkäyntiin.

Kutsu todistajaksi

Todistaminen on kansalaisvelvollisuus. Kaikkia mahdollisia todistajia ei kutsuta todistamaan. Henkilökohtainen kutsu oikeudenkäyntiin tulee kirjallisena. Todistajan on noudatettava kutsua ilmoitetun sakon uhalla. Oikeudenkäynnistä poissaoloon tarvitaan hyväksyttävä sellainen sairaus, joka estää saapumisen oikeudenkäyntiin. Tästä pitää olla lääkärintodistus. Mahdollisesta esteestä on ilmoitettava mahdollisimman pian oikeuden puheenjohtajalle tai henkilölle, joka on pyytänyt todistamaan.

Todistajanpalkkio

Todistajalle korvataan matkakuluja halvimman kulkuneuvon mukaan, korvaus taloudellisesta menetyksestä, päiväraha sekä tarvittaessa yöpymisestä aiheutuneet kustannukset. Todistaja täyttää kaavakkeen, johon hän merkitsee pankkitietonsa sekä mitä korvauksia on hakemassa. Tilinumero on tärkeä olla mukana. Todistajanpalkkiokaavake on saatavissa käräjäoikeudesta esimerkiksi infopisteestä, haastemieheltä tai käräjäsihteeriltä oikeussalissa. Kaavakkeen voi täyttää ennen saliin menemistä ja antaa täytetty kaavake oikeuden puheenjohtajalle. Tuomari pyytää joko todistamista ennen tai sen jälkeen mahdollisen todistajanpalkkiokaavakkeen.

Milloin menen oikeussaliin?

Oikeustalon odotustilassa on juttulista, josta ilmenee asioiden käsittelyjärjestys. Todistaja menee saliin, kun hänet kutsutaan. Puhelin pitää olla suljettuna oikeussaliin mentäessä. Todistaja on salissa vain oman todistamisensa ajan. Oikeustalosta saa poistua vasta sitten, kun oikeuden puheenjohtaja eli tuomari antaa luvan. Juttujen käsittelyaikaa on vaikea arvioida, joten odotusaika voi olla pitkä. Pitkään odotusaikaan voi varautua ottamalla pientä evästä mukaan tai rahaa kahvioon. Yleensä jokaisessa oikeustalossa on haastemiehen koppi. Haastemieheltä voi kysyä minne pitää mennä tai missä odottaa.

Mitä oikeussalissa tapahtuu?

Aluksi tuomari kysyy todistajalta henkilötiedot ja mahdollisen sukulaissuhteen uhriin tai syytettyyn. Läheisen sukulaisen ei tarvitse todistaa vastoin tahtoaan. Oikeuteen on mentävä kutsun saatuaan, vaikka olisikin oikeus kieltäytyä todistamisesta. Todistaminen tapahtuu suullisesti ja se nauhoitetaan. Mikrofoniin on puhuttava selvästi ja kuuluvasti. Usein todistaja pyydetään kertomaan omin sanoin mitä tietää tapahtuneesta. Syyttäjä, asianosaiset ja oikeuden jäsenet voivat esittää todistajalle kysymyksiä. Ensiksi esittää kysymyksiä se osapuoli, joka on pyytänyt todistajan oikeuteen.

Todistajan vakuutus

Todistajan vakuutus vannotaan henkilötietojen tarkistamisen jälkeen. Todistajan vakuutusta ei tarvitse opetella ulkoa. Vakuutus toistetaan tuomarin perässä muutama sana kerrallaan.

Todistajan vakuutus

”Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa ja siitä mitään salaamatta tai siiten mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.”

Todistajan on puhuttava totta

Todistajan on puhuttava totta, vaikka se tuntuisi kiusalliselta tai häntä olisi pyydetty salaamaan jotain. Hänen on kerrottava oikeudessa kaikki, mitä tietää käsiteltävästä asiasta. Valheesta voi seurata rangaistus. Todistajalle esitetään monenlaisia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on selvittää tapahtumien kulkua. Joskus kysymykset liittyvät todistajan kertomuksen luotettavuuteen. Se ei tarkoita, että todistajaa henkilönä pidettäisiin epäluotettavana. Tuomarin tehtävä on valvoa, että todistajalle ei esitetä asiattomia kysymyksiä eikä kohdella sopimattomasti. Tuomari selvittää todistajalle tarvittaessa, milloin hän voi kieltäytyä vastaamasta johonkin kysymykseen.

Onko turvallista todistaa?

Tilastollisesti on osoitettavissa, että todistajille koituu vain harvoin todellista turvallisuusuhkaa. Todellisuudessa on kuitenkin tavallista, että todistaja on huolissaan turvallisuudestaan. Mahdollisista uhkauksista on tärkeää kertoa heti poliisille.
Todistajan uhkaaminen ja todistajan lähiomaisen uhkaaminen on rikos. Uhkailija voidaan tuomita joko sakkoon tai enintään kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Todistajaa voidaan joissain tilanteissa kuulla oikeudessa niinkin, ettei syytetty ole läsnä tai häneen ei ole katsekontaktia. Sitä on pyydettävä etukäteen käräjäoikeudelta.