Riskitekijöitä

Nuoret joutuvat väkivallan uhriksi aikuisia ja pojat tyttöjä useammin. Tosin tytöt kohtaavat poikia enemmän seksuaalista väkivaltaa.

Uhriutumisen riskitekijöitä:

  • Lapsuuden kaltoinkohtelu.
  • Rikosaktiivinen ystäväpiiri.
  • Erilaiset oppimisvaikeudet, huono koulumenestys (<6 ka).
  • Peruskoulun jälkeen opiskelun ja työn ulkopuolelle jääminen.
  • Runsas alkoholin käyttö.
  • Sosiaaliset – ja mielenterveysongelmat.
  • Perheen talousvaikeudet.
  • Yksinhuoltaja- tai uusperheet ilman sosiaalista tukiverkostoa.
  • Kuuluminen seksuaalivähemmistöihin.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista yhdeksäsluokkalaisista tytöistä noin 30 prosenttia ja pojista 55 prosenttia raportoi kokeneensa elämänsä aikana väkivaltaa tai sen uhkaa. Myös väkivaltatapahtumien tausta ja tekotapa eroavat sukupuolten välillä. Pojat ja miehet kohtaavat väkivaltaa useimmiten kodin ulkopuolella, koulussa, kadulla tai vapaa-aikana. Tekijä on poikien kohdalla usein kaveri tai tuntematon. Tytöt ja naiset taas joutuvat väkivallan kohteeksi enemmän kotona ja tekijä on usein lähipiiristä.

Vaikka uhrikokemuksiin yhdistyy usein erityyppinen nuorten ongelma- ja riskikäyttäytyminen niin on muistettava, että uhrikokemusten lisääntyminen näyttää koskevan kuitenkin kaikentyyppisiä nuoria. Toisaalta vastaajan oma rikollinen käyttäytyminen on voimakkain uhrikokemusta selittävä tekijä. Väkivaltaan syyllistyneistä pojista yli 50 prosenttia oli joutunut väkivallan uhreiksi, mikä tarkoittaa yli kolminkertaista riskiä joutua väkivallan uhriksi verrattuna muihin poikiin. Tytöillä erot olivat vieläkin suuremmat ja väkivaltaan syyllistyneillä tytöillä oli nelinkertainen riski joutua väkivallan uhriksi verrattuna muihin tyttöihin.

Tyttöihin kohdistuu poikia enemmän seksuaalista väkivaltaa. Poliisin tietoon tulleiden rikosten mukaan tytöt joutuvat raiskauksen uhriksi lähes kahdeksan kertaa useammin kuin pojat. On huolestuttavaa, että kysyttäessä hyväksikäytöstä suuri osa tytöistä vastaa kysymykseen vastauksilla: ”en tiedä” tai ”en osaa, tai en saa sanoa”. Vuonna 2008 yhdeksäsluokkalaisista joka kymmenes tyttö ja poika ilmoittivat ensimmäisen seksuaalikokemuksena olleen hyväksikäyttöä.