Läheisten tukeminen

Rikoksen kohdannutta nuorta tuetaan parhaiten huomioimalla ja tukemalla myös nuoren läheisiä. Erityisesti ahdistavissa ja vaikeissa tilanteissa läheisten läsnäolo ja tuki sekä nuoren ja vanhempien keskinäinen luottamus ovat nuorelle tärkeitä. Esimerkiksi Kauhajoen oppilaitoksen ja Jokelan koulutuskeskuksen oppilaiden haastatteluissa perheen ja ystävien tuki oli nuorten omasta mielestä tärkein ja kattavin tukimuoto. Perheen yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen tukee nuoren rikoksen uhrin toipumista, vahvistaa vanhemmuutta ja vähentää läheisten stressiä. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän lapsen selviytyminen on yhteydessä vanhempien ja perheen selviytymiseen.

Nuoren rikoksen uhrin läheiset ovat välillisesti myös uhreja ja mahdollisesti sijaistraumatisoituneita. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä voi olla samanlaisia oireita kuin trauman kokeneella nuorella. Sijaistraumatisoituminen voi vaikuttaa läheisten tunnemaailmaan, reaktioihin ja koko ihmis- ja maailmankuvaan sekä käsityksiin elämästä ja ihmisyydestä.

Läheisten kyky vastaanottaa tietoa voi olla väliaikaisesti alentunut ja sen sisäistäminen voi olla hidasta ja hankalaa. Siksi tärkeä tieto tulee tarjota sekä suullisessa, että kirjallisessa muodossa. Selkeästi annettu tieto rauhoittaa, antaa turvallisuuden tunnetta ja vähentää läheisten pelkoja sekä edistää toipumista. Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrien läheisille käytännön neuvoja ja tukea.

Läheisten kohtaaminen

Ohjeita läheisten kohtaamiseen:

  • Rauhoitu hetki ja mieti miten aloitat.
  • Ota katsekontakti ja kysy asioista suoraan.
  • Kuuntele rauhallisesti, ole avoin ja rehellinen.
  • Kerro, että sinulla on tietynlaisista rikoksista ilmoitusvelvollisuus joko lastensuojeluun tai poliisille.
  • Huolehdi, että läheinen ymmärtää mitä puhut esimerkiksi tiivistämällä keskustelu kertaamalla olennaiset asiat ja mistä on sovittu. Varmista, että olet ymmärtänyt oikein.
  • Kerro, että myös läheiset saavat apua ja ohjaa palveluihin.
  • Kerro läheisille, että myös heidän mahdollinen oireilunsa on normaalia rikostapahtuman jälkeen.
  • Kerro, että rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa nuori.

Nuoren auttamisessa korostuu muiden turvallisten aikuisten merkitys erityisesti silloin, kun nuori kohtaa rikoksen, missä hänelle tuttu tai läheinen kohtelee häntä kaltoin ja riistää luottamuksen.

Läheisenä rikosprosessissa

Rikosprosessilla tarkoitetaan aikaa rikosilmoituksen teosta oikeudenkäyntiin ja tuomioon. Se kestää usein pitkään, jolloin vuosikin on normaali kestoaika. Silloin kun rikokseen epäilty on iältään nuori tai vangittuna, prosessi saattaa nopeutua ja kestää yleensä muutaman kuukauden. Prosessin pitkittyessä pysyvän ja turvallisen aikuisen merkitys korostuu nuoren selviytymisessä.

Perheelle ja läheisille on hyvä kertoa Rikosuhripäivystyksen tukihenkilötoiminnasta. Tukihenkilö kulkee nuoren ja / tai hänen läheisensä rinnalla läpi rikosprosessin, kertoen ajantasaisesti miten missäkin vaiheessa voi toimia. Esimerkiksi milloin on oltava itse aktiivinen ja milloin voi odotella kun viranomaiset toimivat. Tukihenkilön kanssa voi keskustella tapahtuneen aiheuttamista tunteista ja miettiä yhdessä erilaisia selviytymisen keinoja.