Nuori rikoksen uhri

Lapset ja nuoret kohtaavat rikoksia erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja ympäristöissä, kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja verkossa. Rikokset voivat olla erilaisia väkivallan muotoja, tai ne voivat kohdistua esimerkiksi omaisuuteen. Lapsi tai nuori on usein heikommassa asemassa kuin aikuinen joutuessaan rikoksen uhriksi, sillä hän ei välttämättä aina ymmärrä joutuneensa rikoksen uhriksi eikä tunne omia oikeuksiaan. Hän ei useinkaan tunnista tarvitsevansa apua eikä tiedä, mistä apua voisi saada.

Lapset ja nuoret voivat oireilla rikoskokemuksen vuoksi usealla eri tavalla, ja on tärkeää, että oireilu tunnistetaan. Huoltajat ja ammattilaiset voivat olla rikoksen kohdanneiden lasten ja nuorten tukena. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rikoksia voi yrittää ennaltaehkäistä. Lapsi ja nuori otetaan erityisesti huomioon rikoksen tutkinnassa ja rikosprosessin eri vaiheissa.

Tässä osiossa on kerätty tietoa nuorten parissa toimiville aikuisille rikoksen uhrin tunnistamisesta, kohtaamisesta ja tukemisesta. Lisäksi tietoa löytyy myös läheisten tukemisesta ja mahdollisista uhriutumisen riskitekijöistä.

shutterstock_69181465