Nuori rikoksen uhri

Nuori voi joutua rikoksen uhriksi erilaisissa arkipäiväisissä ympäristöissä kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja internetissä. Nuoren ei ole aina helppoa kertoa kokemastaan aikuisille. Aikuisen on vaikea havaita asiaa nuoren käytöksestä, sillä nuori voi oireilla rikoskokemuksesta monella tavalla. Yhtä tyypillistä tapaa oireilla ei voi nimetä, eikä oireita ole helppo erottaa mahdollisesta muusta normaalista kehitysvaiheen oireilusta.

Iso osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rikoksista jää piiloon, koska rikoksen uhriksi joutunut lapsi tai nuori jää helposti tunnistamatta. Tulosten mukaan harvempi kuin joka kymmenes lapseen tai nuoreen kohdistuva väkivaltarikosepäily tulee viranomaisten tietoon. Tämän vuoksi nuori rikoksen uhri jää usein ilman tarvitsemaansa tukea.

Tässä osiossa on kerätty tietoa nuorten parissa toimiville aikuisille rikoksen uhrin tunnistamisesta, kohtaamisesta ja tukemisesta. Lisäksi tietoa löytyy myös läheisten tukemisesta ja mahdollisista uhriutumisen riskitekijöistä.

shutterstock_69181465