Materiaalipaketit ammattilaisille

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon

Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Materiaalipaketit ovat maksuttomia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi koulussa: terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voidaan hyödyntää myös rippileirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon

  • Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta
  • Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys
  • Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys
  • Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen?
  • Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset?
  • Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon huoltajille – Ennakoivan puhumisen merkitys

Materiaalipaketit helpottavat vaikeiden asioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja ne sisältävät myös muuta sähköistä materiaalia: PowerPoint, keskustelumateriaali ja tietokilpailu. Ne ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia työvälineitä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tutustu ja LATAA »