Nuori rikoksen uhri

Iso osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rikoksista jää piiloon, koska rikoksen uhriksi joutunut lapsi tai nuori jää helposti tunnistamatta. Tulosten mukaan harvempi kuin joka kymmenes lapseen tai nuoreen kohdistuva väkivaltarikosepäily tulee viranomaisten tietoon. Tämän vuoksi nuori rikoksen uhri jää usein ilman tarvitsemaansa tukea.

Lue lisää

Työssä jaksaminen

Käsittelemättömänä vaikeat kokemukset voivat hankaloittaa työssä jaksamista, jolloin ne voivat ajan kuluessa johtaa empatian puutteeseen, epäeettiseen työskentelemiseen ja loppuun palamiseen. Ammatillisen ja empaattisen kohtaamisen ja työntekijän jaksamisen avaimia ovat asiakastyössä nousseiden tunteiden tunnistaminen, salliminen ja niiden käsitteleminen.

Lue lisää

Rikosilmoitus ja rikosprosessi

Rikoksesta täytyy ilmoittaa poliisille. Mitä pikemmin ilmoitus tehdään sitä helpompi poliisin on selvittää se. Ilmoituksen voi tehdä rikospaikalle saapuneelle poliisipartiolle, menemällä poliisiasemalle tai puhelimitse, sähköpostilla tai faksilla. Vähäisistä rikoksista kuten esimerkiksi polkupyörävarkaudesta voi tehdä rikosilmoituksen myös internetissä (www.poliisi.fi). Poliisin velvollisuus on ottaa ilmoitus vastaan ja kirjata se.

Lue lisää

Materiaalipaketit ammattilaisille

Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Materiaalipaketit ovat maksuttomia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi koulussa: terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voidaan hyödyntää myös rippileirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

Lue lisää