Mikä rikosilmoitus on ja miten se tehdään?

Rikosprosessin käynnistymisen ensimmäinen askel on rikosilmoituksen teko. Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla ympäri Suomen, eikä se ole sidoksissa siihen paikkakuntaan, jossa rikos on tapahtunut. Ilmoitus olisi hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, jotta poliisi pääsee aloittamaan mahdollisen tutkinnan.

Rikosilmoituksen voi tehdä soittamalla tai henkilökohtaisella käynnillä poliisiasemalla. Poliisiasemalla asioidessa rikosilmoitus tehdään usein yleisellä tiskillä, mutta asiakas voi tiedustella erillistä tilaa ilmoituksen tekoon, jos kokee, ettei luottamuksellisuuden takaaminen onnistu yleisessä tilassa. Vähäisemmissä rikoksissa rikosilmoituksen voi tehdä sähköisellä verkkolomakkeella. Vähäisemmät rikokset ovat niitä, jotka eivät vaadi poliisilta välittömiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi pyörävarkaus.

Rikosilmoituksen teko on myös edellytys mahdollisten vahingonkorvauksien saamiselle. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka vain, joka tietää tai epäilee rikoksen tapahtuneen, esimerkiksi uhri, rikoksen todistaja tai poliisi. Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotias on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Alle 15-vuotias tekijä ei saa rikosrekisterimerkintää, mutta asiasta jää kuitenkin merkintä poliisiasiain tietojärjestelmään.

Rikosilmoitusta tehdessä on tärkeää kuvata mahdollisimman tarkasti mitä on tapahtunut. Tärkeää on kertoa kaikki se, mitä tapahtumista muistaa ja tietää. Poliisille pitää kertoa rehellisesti, jos jotakin asiaa ei muista tai tiedä. Poliisi kysyy tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Rikosilmoitusta tehdessä on hyvä kertoa myös, jos tilanteessa on ollut silminnäkijöitä, niin poliisi voi kuulla myös heitä tilanteesta. Vaikka tekijästä ei olisi mitään tietoa, niin rikosilmoituksen voi silti tehdä. Rikosilmoituksen teko ei maksa mitään.

Jos tarvitset neuvoa tai tukea rikosasioihin liittyen voit tulla juttelemaan anonyymisti RIKUchattiin, soittaa RIKUn auttavaan puhelimeen tai juristin puhelinneuvontaan. RIKUlla on 30 palvelupistettä ympäri Suomen. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan lähimpään RIKUn palvelupisteeseen, josta voit saada tukea ja neuvoa rikosasioihin.

Lisätietoa palveluista ja yhteystiedoista:
www.riku.fi ja www.riku.fi/nuoret

 

Kirjoittanut:
Veera
Sosionomi-diakoni opiskelija
Rikosuhripäivystys

<< Ajankohtaista pääsivulle