Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos rikkoo tieliikenteen turvallisuussääntöjä.  Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos moottoriajoneuvon kuljettaja ylittää huomattavasti sallitun enimmäisnopeuden, laiminlyö liikenneturvallisuuden vaatiman pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden.

<< Ajankohtaista pääsivulle