Läheisen menettämisessä kaikki tunteet ovat sallittuja

Henkirikoksella tarkoitetaan kuolemaan johtavaa rikosta, jonka tarkempi nimitys riippuu teon tahallisuudesta ja suoritustavasta. Suomessa henkirikosten määrät vaihtelevat vuosittain sadan kappaleen molemmin puolin. Valitettavasti Suomessa tehdään noin kaksinkertainen määrä henkirikoksia Euroopan maiden keskiarvoon verrattuna. Henkirikoksen uhrin läheisiä ovat yleisimmin perheenjäsenet ja sukulaiset. Nuori on henkirikoksen uhrin läheinen esimerkiksi menettäessään vanhemman, sisaruksen, ystävän tai seurustelukumppanin. Läheisen menettäminen nuorena voi olla henkisesti hyvin kuormittavaa, koska nuorella ei välttämättä ole vielä keinoja kuoleman ja menetyksen käsittelyyn.

Vanhemman, sisaruksen, ystävän tai seurustelukumppanin menettäminen on traumaattinen tapahtuma. Lisäksi se, että menettämisen syynä on toisen ihmisen tekemä rikos, lisää kokemuksen haastavuutta. Toisen ihmisen tekemää epäinhimillistä tekoa voi olla mahdotonta ymmärtää. Henkirikoksen uhrien läheiset kokevatkin yleensä suuria vihan tunteita, jotka voivat kohdistua useaan eri kohteeseen. Tyypillistä on henkirikoksen tekijän vihaaminen, mutta sen lisäksi voidaan vihata esimerkiksi koko maailmaa. Mielessä voi pyöriä vihaiset ajatukset siitä, että miksi ihmeessä tämä tapahtui juuri meille. Läheiset voivat kokea myös syyllisyyttä tapahtumista ja menetyksestä, vaikka heillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta estää tapahtunutta. Tärkeää onkin pitää mielessä, että vastuu on aina rikoksen tekijällä.

Traumaattisen kokemuksen jälkeen nuori kokee paljon erilaisia tunteita ja surun vaiheita, joihin jokainen reagoi omalla tavallaan. Tunteiden ailahtelut ja erilaiset reaktiot ovat osa luonnollista asian läpikäyntiä. Nuorella voi esiintyä esimerkiksi levottomuutta, muistiongelmia ja ajatusten katkeilua. Tapahtuma voi aiheuttaa nuorelle myös turvattomuuden tunnetta. Nuoren kuva maailmasta voi muuttua uhkaavammaksi, mikä voi aiheuttaa pelkoja ja jatkuvaa varuillaan oloa. Läheisen menettäminen henkirikoksen uhrina on lähes poikkeuksetta yllättävä sokki. Sokki on reaktio, joka suojaa mieltä asialta, jota se ei vielä ole valmis vastaanottamaan ja käsittelemään. Sokki puuduttaa tunteita ja auttaa toimimaan arjessa. Sokin mennessä ohi, yleensä suru voi täyttää mielen. Nuoren on hyvä antaa aikaa omalle surulle.

Perheen ja ystävien tuki on suurena tukena nuoren jaksamisen kannalta ja auttaa nuorta selviytymään arjesta. On myös tärkeää, että hyödynnetään ulkopuolisten tahojen tarjoamaa ammatillista keskusteluapua. Tieto oireista ja niiden normaaliudesta voi helpottaa nuoren oloa. Nuoren olo voi tuntua tyhjältä ja tulevaisuus pelottavalta ilman läheistä. On tärkeää muistaa, ettei kenenkään tarvitse selvitä tästä kaikesta yksin.

Mahdollisimman pian olisi hyvä päästä kriisiavun piiriin, jossa pyritään käymään traumaattisen kriisin vaiheita läpi niin, etteivät asiat pääse vaikuttamaan nuoren hyvinvointiin. Nuori voi saada apua myös esimerkiksi seurakunnan tai koulun kautta. Rikosuhripäivystys tukee ja auttaa läpi rikosprosessin. Rikosuhripäivystyksen palveluja ovat muun muassa auttava puhelin, juristin puhelinneuvonta, RIKUchat ja tukihenkilötoiminta. Huoma ry edistää henkirikoksen uhrin läheisen selviytymistä ja eheytymistä sekä auttaa elämään läheisten menettämisen aiheuttaman surun kanssa. Huoma ry:n toimintamuotoina ovat paikalliset vertaistukiryhmät, valtakunnalliset vertaistukiviikonloput sekä tukihenkilötoiminta. Huoman verkkosivut: www.huoma.fi

Projektisuunnittelija, Jenni Kreivi

<< Ajankohtaista pääsivulle