Koulussa tapahtuva väkivalta

Mitä on väkivalta?

Väkivallalla tarkoitetaan sanoin ja teoin toisen satuttamista. Väkivallan tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä väkivallan muotojakin on useita ja niitä voi olla hankala tunnistaa. Fyysinen väkivalta on esimerkiksi tönimistä, potkimista ja lyömistä. Fyysisestä väkivallasta voi jäädä näkyviä jälkiä uhriin, joten se on tyypillisesti helpoiten tunnistettavaa väkivaltaa. Pahimmissa tapauksissa fyysinen väkivalta voi johtaa jopa kuolemaan. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi nimittely, alistaminen ja eristäminen. Jo pelkkä väkivallan uhkakin on henkistä väkivaltaa. Seksuaalinen väkivalta on esimerkiksi seksuaalista ahdistelua, seksiin painostamista ja pakottamista. Seksuaalisessa väkivallassa tyypillisesti yhdistyvät sekä fyysinen että henkinen väkivalta. Näiden lisäksi on olemassa esimerkiksi sosiaalista, kemiallista, taloudellista ja uskonnollista väkivaltaa. Väkivaltaan voi liittyä myös vainoamista. Vainoaminen on toistuvaa ja ei toivottua yhteydenottamista, tarkkailua, seuraamista ja uhkaamista.

Mitä on koulussa tapahtuva väkivalta?

Väkivaltaa voi tapahtua kaikissa eri ympäristöissä ja kaiken ikäisille. Väkivaltaa tapahtuu myös kouluissa ja uhreina on alaikäisiä lapsia. Koulussa tapahtuva väkivalta on yleensä monimuotoista, sillä siinä yhdistyy useita erilaisia väkivallan muotoja. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, laiton uhkaus, vahingonteko tai pahoinpitely. Väkivaltaan tulee aina puuttua, tapahtui se missä ympäristössä tahansa. On myös hyvä oppia tunnistamaan väkivallan uhrien oireita ja oppia kysymään suoraan väkivallasta. Kouluissa tapahtuva väkivalta voi jatkua myös koulun ulkopuolella. On melko yleistä, että koulussa tapahtuvan väkivallan tekijä selittelee tekojaan leikkimielisyydellä ja sillä, että se oli vain ”läppää”. Rikos on rikos, eikä sitä voi selitellä millään. Vastuu väkivallasta on aina tekijällä. Tärkeää on myös muistaa, että väkivaltaan yllyttäjät ja tekijän avustajat syyllistyvät myös rikokseen. Vaikka alle 15-vuotias ei voi saada rangaistusta rikoksesta, niin on hän silti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen. Yli 15-vuotias voi saada tekemästään rikoksesta merkinnän rikosrekisteriin ja alle 15-vuotias voi saada merkinnän poliisin toimenpiderekisteriin.

Miten väkivaltaan tulisi puuttua koulussa?

Kun koulussa havaitaan väkivaltaa, on tärkeää, että koulun henkilökunta ja oppilaat puuttuvat siihen. Kaikilla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja fyysiseen koskemattomuuteen. Koululla on hyvä olla valmiina suunnitelma väkivaltatilanteita varten ja tätä suunnitelmaa tulee myös noudattaa. Tärkeintä on, että asiasta kerrotaan jollekin aikuiselle ja sitä kautta tilanne lähtee etenemään. Missään nimessä ei saa vähätellä tilannetta. Uhria tulee kuunnella rauhassa ja ottaa todesta hänen kertomansa. Jos koulun keinot eivät riitä, niin silloin koulun henkilökunnan on pyydettävä ulkopuolista apua poliisilta. Asiaa voidaan yrittää myös sovitella. Väkivallasta voi tehdä rikosilmoituksen, vaikka tekijä olisikin alle 15-vuotias.

Miten selvitä koulussa tapahtuneesta väkivallasta?

Väkivaltaiset tilanteet ovat erittäin haavoittavia ja nämä kokemukset saattavat vaikuttaa pitkälle elämässä ja tulevaisuudessa. Väkivallan uhriksi joutuminen on usein traumaattinen tilanne ja se voi aiheuttaa sekä psyykkisiä että fyysisiä reaktioita. Koetulla väkivallalla voi olla vaikutuksia myös uhrin käyttäytymiseen ja tiedonkäsittelyyn, mikä voi hankaloittaa esimerkiksi koulunkäyntiä. Vaikka väkivalta saadaan loppumaan, niin kokemukset voivat vaikuttaa lapsen tai nuoren itsetuntoon pitkänkin aikaa. Väkivaltakokemuksesta on hyvä keskustella ammattilaisten kanssa. Tärkeää olisi, että uhri saisi kaiken mahdollisen avun tilanteeseensa. Rikosten uhrit, heidän läheiset ja rikosasian todistajat saavat apua ja tukea Rikosuhripäivystyksestä.

 

Jos sinulla herää jotain kysyttävää aiheeseen liittyen tai haluat keskustella kokemuksistasi, niin voit tulla keskustelemaan luotettavasti RIKUchattiin! Chat on auki tiistaisin 17-19 ja arkisin 9-15 työntekijän ollessa työpisteellään. HUOM! 1.8.2016 alkaen iltachat siirtyy tiistailta maanantaille. Chat löytyy RIKUn nuorten nettisivuilta.

www.riku.fi/nuoret

Kirjoittanut: Jenni Kreivi / Rikosuhripäivystys

<< Ajankohtaista pääsivulle