Kavallus

Kavallus on teko, jossa tekijä varastaa jo hallussaan olevat rahat tai muuta irtainta omaisuutta. Lievästä kavalluksesta on kyse, jos anastettu omaisuus ei ole kovin arvokas tai teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Törkeästä kavalluksesta on kyse, jos kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja, aiheutetaan rikoksen uhrille olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa.

<< Ajankohtaista pääsivulle